top of page

Достъпно онлайн

Онлайн консултация - първична

Хранителна терапия, Комплементарна онкология, Психосоматична медицина

  • 1 часов
  • Онлайн Консултация

Описание на услугата

Индивидуалната консултация обикновено се състои от няколко срещи (препоръчително е три до пет, за да се проследи състоянието и при нужда да бъдат направени корекции). Преди консултацията ще получите въпросник за определяне на актуалното здравословно и хранително състояние. Така ще бъдат снети всички параметри за индивидуалното здравословно състояние и тегло, както и хранителни навици и т.н. Тези данни са важни, за да се получи изчерпателна клинична картина на пациента, който търси съвет, и за да може по-късно да се адаптират комплементарните и хранителните препоръки към индивидуалните обстоятелства. Първоначалната консултация трае между 60 до 90 минути. В този разговор се поставя ясна цел, т.е. какво би искал да постигне човекът, който търси съвет (покачване или задържане на теглото, понижаване / увеличаване на определени кръвни стойности, подобряване на клетъчния отговор, подобряване на имунния отговор и промяна в диетата и т.н.) и времева рамка. Освен това ще получите изчерпателна информация за съответната клинична картина и заболяване. Въз основа на тази информация Вие като пациент ще можете по-добре да разберете, класифицирате и приемете необходимите мерки. Освен хранителни препоръки ще получите и препоръки какви хранителни добавки и витамини да приемате, както и какви физически упражнения и как с помощта на методи от психо телесната медицина да подобрите психическото си състояние. В последващите консултации (с продължителност от 30 до 60 минути) ще обсъдим отделни теми ориентирани към проследяване как сте се справили с поставените задачи и какъв е ефектът от препоръчаният начин на хранене, медикаменти, витамини, минерали и лечебни схеми от природата. Точно с тази практическа подкрепа ще можете да постигнете целите си и подобрите здравословното си състояние и качество на живот.


Политика за анулиране

За да отмените или презапишете час на консултация, моля да се свържете с нас най-късно 24 часа преди резервирания час.


Данни за контакт

info@drdamyanova.com

Friedenstraße, Düsseldorf, Deutschland


bottom of page